TRE SIMPLE TRIN TIL ET NYT TAG

trin1

Dit tag er gammelt og utæt,
og du vil gerne have et nyt!

Vi gir’ dig et nyt tag – GRATIS!

Det eneste vi skal have
til gengæld er dit loft.

Er I en ejerforening, og kunne I godt tænke jer et nyt tag, så har vi løsningen herpå – og den er helt gratis! Hos Høgh & Rousing har vi nemlig et koncept, vi kalder Gratis Tag, og med dette får I et helt nyt tag på jeres bygning, såfremt vi får jeres loft til gengæld.

Vores koncept går i sin enkelthed ud på at levere et komplet nyt tag, herunder undertag, tagvinduer, tagrender, tagnedløb, zinkarbejde med videre. Så sørger vi selvfølgelig også for bortskaffelse af byggeaffald, stillads, materiale/ person-hejs, forsikringer og omkostninger til oplagsplads.

 • I slipper for jeres gamle, utætte tag
 • Vi sørger for, at I får et helt nyt – gratis
 • Til gengæld får vi jeres loftrum
 • I får professionelle håndværkere
 • I får en komplet tagløsning
 • I slipper for at betale, hvad et helt nyt tag koster

EN KOMPLET TAGLØSNING – GRATIS

Hos Høgh & Rousing får du/I altså ikke bare et nyt tag, men en komplet tagløsning, som vel og mærke er helt gratis! Vi ved, at udskiftning af et tag kan være en dyr affære, og at mange derfor nedprioriterer at få det gjort. Først når taget er så ringe, at de underliggende elementer begynder at tage skade, tager man affære.

For at gøre det lettere – og billigere – har vi derfor fundet på konceptet Gratis Tag, hvor du/I får en komplet tagløsning mod, at vi får jeres loftrum til gengæld.

Det er nemlig de færreste, der tænker over, at der ligger store værdier gemt i adskillige ejendommes loftsarealer. Vi kalder uudnyttede loftsarealer for ejerforeningens skjulte egenkapital og ved at omdanne traditionelle pulterrum og tørrerum til beboelse, kan der opnås en række fordele for ejendommen og dens beboere:

 • Et nyrenoveret tag samt en pose penge – eller alternativt renoveringsarbejder på ejendommen
 • Mindre fordelingstal og dermed reducerede fællesudgifter for den enkelte ejerlejlighed
 • Værdistigning af de enkelte ejerlejligheder pga. ejendommens bedre stand
 • Besparelse i varmeregnskabet med nyt tag og dermed bedre isolering

Man kan også selv istandsætte sit loftrum, men da det skal beskattes ved et frasalg, er fortjenesten minimal – eller en direkte dårlig forretning.

Som ved al byggeri og renovering er det vigtigt at have kompetente håndværkere med den rigtige erfaring. Det er her tingene kan gå rigtig galt. Vores folk laver ikke andet end tagarbejde herunder opbygning af tagboliger og efteruddannes løbende. Vi har en fast stab af erfarne håndværkere inden for de forskellige håndværksfag og er autoriseret inden for VVS-faget.

Når loftet sælges til en fast pris, har ejerforeningen ikke noget ansvar for ombygningen og entreprisen ligger ene og alene hos entreprenøren.

Ved opstart af et byggeri er det vigtigt at være fuld forsikret under hele byggeperioden og ikke i mindst i perioden efter byggeriet er afsluttet. Dette gælder både for så vidt angår ejerforeningens egen bygningsforsikring som for selve entreprisen. Ejerforeningens bygningsforsikring skal nemlig udvides med storm og brand, når et tag skal skiftes.

Gratistag.dk stiller fuld entreprisegaranti i hele byggeperioden og indtil 1 år efter, byggeriet er afsluttet. Samtidig tegner vi en all-risk forsikring på ejendommen, således at både vi selv og ejerforeningen er bedst muligt forsikret. Ejerforeningen har dermed ingen risiko i projektet.

Princippet er simpelt. Loftet sælges til en fast pris. Det gør, at ejerforeningen ikke har noget ansvar for ombygningen og at entreprisen ene og alene ligger hos entreprenøren.

For at give et indtryk af omfanget af et tagprojekt har vi her opstillet en køreplan for gennemførelsen af et tagprojekt:

 • Beslutning om salg af taget
 • Forhandling og udarbejdelse af salgsaftale
 • Udarbejdelse af omfangsbeskrivelse og projekt
 • Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling
 • Fuld projektering af detailprojekt og indsendelse af byggeandragende
 • Alle kreditorer relakseres (afstår pant i loftarealet)
 • Garantistillelser overfor ejerforeningen og ekstra forsikring af ejendommen i byggefasen, således at byggeriet færdiggøres inden for aftalt periode
 • Tilrettelæggelse af byggeforløbet
 • Etablering af nye pulterrum i kælderen
 • Byggestart med nedrivning og opbygning af taget
 • Løbende kontakt til Århus Kommune gennem hele forløbet
 • Opmåling af de nye lejligheder og ændring af fordelingstal
 • Gennemgang og mangelafhjælpning
 • Slutaflevering af ejendommen til ejerforeningen og lejlighederne til de nye ejere

Vi deltager gerne i et indledende møde i ejerforeningen, hvori vi uddyber ovennævnte og kan orientere om et evt. projekt, herunder lovgivningen på området samt belyse alle de krav der stilles fra myndighedernes side. Her vil der naturligvis også være mulighed for at stille spørgsmål, således alle uklarheder vil blive belyst.

Vi har stor erfaring i hele processen og kan dermed sikre ejerforeningen et vellykket projekt, hvor kvalitet vil være i højsædet gennem hele projektet.

Opstillede referencer er et udpluk at de ejendomme, vi har renoveret, hvor man har udnyttet tagetagen til boligformål. I alle tilfælde er der blevet bygget nye spændende boliger som opfylder kravene til den kræsne beboer. Lys, masser af luft samt fred og ro er nøgleordene for dem alle.

 • Skanderborgvej/Sønderport, Århus C – 7 nye taglejligheder
 • Nyborggade, Århus C – 2 nye penthouselejligheder
 • Horsensgade, Århus C – Renovering af hele ejendommen og 2 nye taglejligheder
 • Skernvej, Århus C – 2 nye penthouselejligheder
 • Tietgens Plads, Århus C – 2 nye penthouselejligheder
 • Falstersgade, Århus C – Renovering af 4 lejligheder samt 1 ny taglejlighed
 • Niels Juels Gade, Århus N – Renovering af ejendom og 1 ny taglejlighed
 • Skanderborgvej, Viby J – Renovering af 24 lejligheder og 3 nye taglejligheder
 • Lundingsgade, Århus C – Renovering af 10 lejligheder og 2 nye taglejligheder
 • Hedemannsgade, Århus C – Renovering af 10 lejligheder og 2 nye taglejligheder
 • Hedemannsgade, Århus C – Renovering af 10 lejligheder og 2 nye taglejligheder
 • Ingerslevsplads, Århus C – Renovering af 10 lejligheder og 2 nye taglejligheder
 • Schleppegrellsgade, Århus C – Renovering af 10 lejligheder og 1 ny penthouselejlighed
 • Ole Rømers Gade, Århus C – 1 ny penthouselejlighed
 • Samsøgade, Århus C – Renovering af 4 lejligheder og 1 ny taglejlighed
 • Sølystgade, Århus C – Renovering af 4 lejligheder og 1 ny taglejlighed
 • Sankelmarksgade – København V – Renovering af 29 lejligheder og 3 nye taglejligheder
 • Grønnegade, Århus C – Renovering af 10 lejligheder og 2 nye taglejligheder
 • Harald Jensens Plads, Århus C – 4 nye taglejligheder
 • Sjællandsgade 8000 Århus C – renovering af 2 lejligheder
 • Chr. Wærums Gade, 8000 Århus C – 2 nye taglejligheder
 • Chr. Wærums Gade, 8000 Århus C – 2 nye taglejligheder
 • Johs. Baunes Plads, 8000 Århus C – 2 nye taglejligheder
 • P.P. Ørumsgade, 8000 Århus C – 2 nye taglejligheder
 • P.P. Ørumsgade, 8000 Århus C – 2 nye taglejligheder
 • Augustenborggade, 8000 Århus C – 2 nye taglejligheder
 • Kystvejen, 8000 Århus C – 1 ny penthouselejlighed
 • Søndergade, 8000 Århus C – 1 ny penthouselejlighed
 • Bülowsgade, 8000 Århus C – 1 sal og to etagers taglejlighed
 • Holbergsgade, 8000 Århus C – 2 nye lejligheder
 • Marstrandsgade, 8000 Århus C – 2 nye taglejligheder
 • Nørre Allé, 8000 Århus C – 2 nye taglejligheder
 • Hjortensgade, 8000 Århus C – 2 nye taglejligheder
 • Johan Baunes Plads, 8000 Århus C – 2 nye taglejligheder
 • Mejlgade, 8000 Århus C – 2 nye taglejligheder
 • Vestergade, 8000 Århus C – 2 nye taglejligheder
  Sejrøgade, 8000 Århus C – 2 nye taglejligheder
 • F. Vestergårdsgade, 8000 Århus C – Facade samt 1 ny taglejlighed

Seneste Projekter